PGE o prawach pracownika

Spółki Skarbu Państwa muszą, a przynajmniej powinny być nieskazitelne. PGE tak jak i inni sprzedawcy z branży przestrzegają przepisów obowiązujących w miejscu pracy, np. prawo do urlopów, wynagrodzenia za nadgodziny, interesują każdego z nas. Gorącym tematem są też zwolnienia… Dlatego każdy pracownik chce wiedzieć, kiedy pracodawca nie może go zwolnić z pracy. Taka ochrona przysługuje nam podczas choroby, urlopów i w wieku przedemerytalnym.

Prawa pracownika w wieku przedemerytalnym

Osoby, które są na etacie i pozostało im do emerytury mniej niż 4 lata, nie mogą zostać zwolnione z pracy! Wyjaśniamy, jak działa ten przepis i jak będzie po 1 października br. art. 39 Kodeksu pracy zapewnia trwałość zatrudnienia osobom w wieku przedemerytalnym. To oznacza, że pracownicy, którzy osiągną ten wiek, nie muszą się obawiać, że stracą pracę. Zachowają ją aż do nabycia prawa do emerytury.

Ochrona przed wypowiedzeniem. Obecnie w wiek ochronny „wpadają”:

  • panie urodzone w 1960 r. oraz
  • panowie urodzeni w 1955 r., bo wymagany wiek emerytalny wynosi dla tych osób odpowiednio: 61 lat i miesiąc dla kobiet oraz 66 lat i miesiąc dla mężczyzn.

Od i października br., gdy wejdą w życie nowe przepisy, wiek emerytalny będzie obniżony do 6o dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zatem ochrona przed zwolnieniem z pracy będzie przysługiwać:  od 56 lat dla pań oraz  od 61 roku życia dla panów. Osoby w wieku przedemerytalnym (także poi października) są pod ochroną kodeksu pracy i nie wolno ich zwolnić. Jeżeli pracodawca to zrobi w okresie ochronnym, pracownik może odwołać się do sądu pracy.

WAŻNE! Także wypowiedzenie umowy tuż przed okresem ochronnym może być podważone przez pracownika, jeśli pracodawca nie uzasadnił wypowiedzenia lub uzasadnienie jest zbyt ogólne czy nieprawdziwe. Pracownik bezprawnie zwolniony ma prawo żądać w sądzie przywrócenia do pracy lub odszkodowania. WYJĄTKI Pracodawca ma prawo wręczyć wypowiedzenie osobie w wieku przedemerytalnym w następujących sytuacjach:

  • gdy firma ogłosi upadłość lub jest likwidowana;
  • w razie dyscyplinarki, czyli gdy pracownik ciężko naruszy swoje obowiązki (np. za picie alkoholu podczas pracy, kradzież mienia pracodawcy);
  • po długiej nieobecności pracownika z powodu choroby (po 3 miesiącach, jeśli był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub po 182 dniach choroby i 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli pracował u tego pracodawcy dłużej). Podstawa prawna: art. 39, 41 ze znaczkiem i oraz art. 53 par. i Kodeksu pracy.

Zakaz obniżania wynagrodzenia

Pracownik, który jest w okresie ochronnym, nie może mieć też pogorszonych warunków pracy! To znaczy, że pracodawca nie ma prawa zmniejszyć mu zarobków ani przenieść na inne stanowisko z niższą pensją. WYJĄTKI Wynagrodzenie może być obniżone osobie w wieku przedemerytalnym:

Jaki staż obowiązuje w wieku ochronnym? Dla ochrony przedemerytalnej staż pracy nie jest istotny. Lecz tylko wiek pracownika. Nie ma też znaczenia, jak długo pracuje on w zakładzie, w którym dotrwał do wieku przedemerytalnego.

– gdy w zakładzie pracy wprowadzono nowe zasady wynagradzania dla wszystkich pracowników lub tej grupy, do której należy pracownik (np. zmieniono regulamin wynagradzania, wprowadzono nowe stawki, mniej korzystne niż dotychczasowe);

– jeśli pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy (co potwierdzono orzeczeniem lekarskim) i pracodawca musiał przenieść go na inne, mniej płatne stanowisko. Podstawa prawna art. 43 k.p.

Pracownik może sam odejść z pracy

Oczywiście pracownik chroniony może zawsze rozstać się z pracodawcą za porozumieniem stron, jeśli się na to zdecyduje. Pracownik może sam też zrezygnować z pracy, składając po prostu wypowiedzenie, tak się dziej w wielu firmach, które łamią przepisy prawa pracy, sprawdź opinie o Energy Martch albo Novum.

Dopłata do okularów i inne bonusy

Dla osób w wieku przedemerytalnym cenna jest również inna pomoc z zakładu pracy. PRACODAWCA MUSI DOFINANSOWAĆ okulary pracownikowi. który pracuje przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie (jak nakazuje § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory — DzU 148/98. p. 973).

PRACODAWCA MOŻE i niektórzy to robią (np. sieci marketów, sprzedawca EWE) organizować dla pracowników darmowe badania np. serca, mammografię i kupować karnety na fitness.

Dostawcy energii

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 PGE BOK | ScrollMe by AccessPress Themes